<< [ Go back to Gameservers ]


Surf Rules


[ Dansk ]

Læs & følg venligst vores regler.
1) Ingen spam af chat eller med brug af mic.
● Dette inkludere også afspilning af musik / lyde.
2) Mobning, trusler & raseri imod andre spillere er ikke tilladt.
3) Scripts & brug af andre 3 parts værktøjer brugt til forbedring af dit gameplay er ikke tilladt.
4) Hacking/snyd af en hver art er ikke tilladt, og vil medføre et permanent ban uden advarsel.
5) Reklame for egne sider, servers, grupper, eller andet uden given tilladelse fra en Admin, er ikke tilladt.
6) Respekter dine med admins & spillere.
7) Bland dig ikke i admins sager.
8) Lad være og bede folk om at RTV.
9) Vi tillader kun Dansk & Engelsk i voice chat.


IP: 89.35.29.7:27115

[ Admin List ] >>

[ English ]

Please read & follow our rules.
1) No spam of the chat or voicechat.
● This includes playing music / sounds.
2) Bullying, threats & raging against other players is not allowed.
3) Scripts & use of 3rd part software used to improve gameplay is not allowed.
4) Hacking/cheating of any kind is not allowed, & will issue a permanent ban without warning.
5) Advertising for sites, servers, groups, or any other kind without permission from an admin is now allowed.
6) Respect the admins, and other players on the server.
7) Don't Interfere in admin business .
8) Don't ask people to RTV.
9) We only allow Danish & English in the Voicechat.